De seneste år af E-cigaretter eksploderet i popularitet. Mange mennesker nyder således godt af en tjære- og lugtfri røgoplevelse.
Dette har dog også betydet, at enhver regering og sundhedsvæsen i verdens stater har måttet tage stilling til, hvilke regler der skal gælde for E-cigaretter, hvordan de må indtages og så videre.
Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan E-cigaretter må bruges i det offentlige rum i Danmark.

Må man dampe i det offentlige rum?

E-cigaretter har kun eksisteret i ganske få år. Derfor indgår de heller ikke i den danske rygelov, der eksempelvis forbyder rygning på restauranter, caféer og lignende.
Derfor har det været op til den enkelte virksomhed og institution at udforme et regelsæt (eller undlade) for, hvordan E-cigaretter må og kan bruges.
Derfor har vi kontakt nogle centrale institutioner her i Danmark, således du kan få et solidt overblik over, hvor dampning er tilladt, og hvor du må nøjes med at ryge ude på vejen med de almindelige rygere.
Helt konkret har vi spurgt ind til den enkelte virksomheds politik i forhold til E-cigaretter. Hvor må de bruges, hvilke restriktioner er der og så videre.

FynBus

Hos FynBus gælder samme regler for E-cigaretter og almindelige cigaretter. Det vil altså sige, at dampning ikke er tilladt.

Eleaf iStick Pico 75W TC Full Kit
Eleaf iStick Pico 75W TC Full Kit

389,00 kr

Movia

Movia bestyrer eksempelvis en stor del af busserne i Hovedstadsområdet.
Movia har ikke en konkret politik på ventepladserne, da disse ikke er ejet af selskabet selv.
Til gengæld må E-cigaretterne ikke benyttes i busserne af passagerer eller chauffører.

Midttrafik

Midttrafik virkede i første omgang noget mere lempelige. Efter en snak med deres kundeservice, fik vi fortalt at Midttrafik tillader dampning med E-cigaretter i busserne. Man bør dog vise hensyn til ens øvrige passagerer – eksempelvis ved ikke at dampe alt for kraftigt – men ellers er der ikke nogen restriktioner ifølge personen vi kontaktede. 

Efterfølgende blev vi gjort opmærksomme på at der på deres hjemmeside står skrevet at E-cigaretter ikke er tilladt at anvende i deres busser. Vi anbefaler derfor at følge dette.

DSB

DSB er et af de helt store selskaber, hvor tusindvis af passagerer hver dag benytter sig af togtrafikken, hvor DSB står for en stor del af markedet.
DSB gav et længere og mere teknisk svar, men det korte svar er, at dampning ikke er tilladt.
DSB fortæller korrekt, at der indgår sundhedsskadelige stoffer i E-væsken, men at denne ikke skader andre passagerer – altså passiv rygning.
DSB støtter sig dog til en række anbefalinger på området, hvorfor E-rygning ikke er tilladt på DSBs tog.

Metro

Metro bestyrer metrotrafikken i København.
Her oplyses det, at det ikke er tilladt at bruge sin E-cigaret. Hvis man bruger sin E-cigaret, vil man blive bedt om at slukke denne. Dette gælder både ombord på togene og på stationerne.

Nordjyllands Trafikselskab (NT)

NT gav os aldrig et officielt svar, men et hurtigt kig på diverse internetside og fora giver et billede af, at det ikke er tilladt hos NT.

Københavns Lufthavn

Det er ikke tilladt at bruge sin E-cigaret indenfor i Københavns Lufthavn.
Der er dog udendørs nogle markerede områder, hvor man gerne må benytte sin E-cigaret, ligesom der også er en udendørs terrasse efter sikkerhedstjekket, hvor dette er tilladt.
Der gælder derfor samme rygepolitik for E-cigaretter som for almindelige cigaretter.

Konklusionen på dette er...

E-cigaretter er ikke accepteret i det offentlige rum. Den eneste undtagelse er Midttrafiks busser.
Dette sker altså på trods af, at E-cigaretter ikke indgår i loven, og ligesom E-cigaretter heller ikke har mange af negative konsekvenser for menneskerne omkring én, som de almindelige cigaretter har.
Det primære argument, som fremføres af flere af de selskaber, der her er kontaktet, er, at der kan opstå forvirring omkring, hvorvidt man benytter sig af en almindelig eller en E-cigaret. Man ønsker således at undgå, at andre passagerer og medborger føler sig chikaneret eller truffet, hvorfor man har valgt et totalt forbud langt de fleste steder. Dette betyder derfor, at der gælder de samme regler for dampere og rygere på trods af store forskellige i produkterne.

Hvor er det så tilladt at dampe?

Det kan være lidt frustrerende, at der er mange steder, at man ikke må dampe, når man ellers gik og troede, at man faktisk godt måtte. Der er dog heldigvis en lang række offentlige steder, hvor man gerne på dampe – lige så tosset man vil!
Således må du gerne dampe på offentlige veje og gader, på strande, i parker og alle andre steder, hvor man må ryge almindelige cigaretter. Der har ellers været lidt politisk debat omkring et totalforbud i det offentlige rum mod cigaretter, men realistisk set er det dog nok fortsat et stykke ude i fremtiden. Et eksempel på et sådant land, er Canada, hvor man mange steder ikke må ryge i parker, på strande (ja, de findes faktisk i Canada) og andre offentlige steder.

På din arbejdsplads

Ligesom DSB, Movia, Midttrafik og de andre selskaber, har enhver virksomhed frit råderum over damppolitikken på virksomhedens grund. Af logiske grunde kan vi ikke bringe dig en liste over ALLE virksomheder i Danmark og deres damppolitik.
Der er dog mange virksomheder, der ingen problemer har med dampning, hvor man gerne må dampe indendørs. Ligeledes findes der dog også virksomheder, hvor reglerne er på lige fod med almindelige rygere, hvor man må bevæge sig udenfor for at dampe.
Dertil kommer, at der på enkelte arbejdspladser er et totalforbud mod rygning og dampning i arbejdstiden.
Derfor er det en god idé at forventningsafstemme med den enkelte virksomhed for at undgå misforståelser.

Restauranter, caféer, natklubber og andet

Det ville være dejligt let, hvis der var ens regler på området, men det er der ikke.
Derfor er det her igen op til den enkelte virksomhed at udforme regler på området.
Derfor bør du undersøge eller spørge ind til den enkelte virksomheds politik på området, således du er godt orienteret.
Hvis du således selv er virksomhedsejer, kan du selv udforme din politik. Her kan der sagtens være en fordel i at tillade dampning, da man kunne forestille sig, at dette vil føre til en større kundegruppe – specielt, hvis du også skilter med dette.

Dialog, dialog, dialog

Det er en ærlig sag, hvis en virksomhedsejer ikke ønsker, man damper på området. Omvendt er det også rigtigt rart, hvis man kan dampe, som man vil, efter eksempelvis et endt måltid.
Sørg derfor altid for at have en god dialog med andre, så du sikrer dig, at I er i øjenhøjde omkring damppolitikken på området.