20% på alle Nikotin Poser > Shop nu

Dag-til-dag levering

Fri fragt over 350,-

5 stjerner på Trustpilot

Over et år siden

At dampe i det offentlige

De seneste år er E-cigaretter eksploderet i popularitet. Mange mennesker nyder således godt af en tjære- og lugtfri røgoplevelse. 

Dette har dog også betydet, at enhver regering og sundhedsvæsen i verdens stater har måttet tage stilling til, hvilke regler der skal gælde for E-cigaretter, hvordan de må indtages og så videre.

Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan E-cigaretter må bruges i det offentlige rum i Danmark.

 

Må man dampe i det offentlige rum?

I Danmark reguleres e-cigaretter af "Lov om e-cigaretter mv." Både i Danmark og andre EU-lande er e-cigaretter omfattet af EU´s tobaksvaredirektiv. Det vil sige at e-cigaretter ikke indgår i den danske rygelov, der eksempelvis forbyder rygning på restauranter, caféer og lignende. Derfor er det som udgangspunkt tilladt at bruge e-cigaretter både inde og ude. Der er dog nogle steder hvor brugen af e-cigaretter er begrænset. Disse begrænsninger gælder dampning af væsker både med og uden nikotin.

Loven blev vedtaget d. 10 maj 2016, og har primært til formål at beskytte mod brug af e-cigaretter indendørs på skoler, daginstitutioner og i offentligt transport samt taxaer. Alle andre steder - f.eks. arbejdspladser, indkøbscentre, hospitaler mm. - er det faktisk op til det enkelte sted at beslutte, om der må ryges e-cigaretter.

Derfor har vi undersøgt hvordan forskellige institutioner forholder sig, således du kan få et solidt overblik over, hvor dampning er tilladt, og hvor du må nøjes med at ryge ude på vejen med de almindelige rygere.

 

Konklusionen på dette er...

E-cigaretter er ikke accepteret i det offentlige rum, og det er påbudt at arbejdspladser og steder med offentlig adgang at have en nedskrevet politik for brug af e-cigaretter. Det er dog helt op til den enkelte virksomhed at beslutte hvordan de forholder sig til brugen af e-cigaretter. 

Dette sker altså på trods af, at E-cigaretter ikke indgår i rygeloven, ligesom E-cigaretter heller ikke har mange af negative konsekvenser for menneskene omkring én, som de almindelige cigaretter har. 

Det primære argument, som fremføres af en række virksomheder er, at der kan opstå forvirring omkring, hvorvidt man benytter sig af en almindelig cigaret eller en E-cigaret. Man ønsker således at undgå, at andre passagerer og medborger føler sig chikaneret eller truffet, hvorfor man har valgt et totalt forbud langt de fleste steder. Dette betyder derfor, at der gælder de samme regler for dampere og rygere på trods af store forskellige i produkterne.

 

Hvor er det så tilladt at dampe?

Det kan være lidt frustrerende, at der er mange steder, at man ikke må dampe, når man ellers gik og troede, at man faktisk godt måtte. Der er dog heldigvis en lang række offentlige steder, hvor man gerne på dampe – lige så tosset man vil!

Således må du gerne dampe på offentlige veje og gader, på strande, i parker og alle andre steder, hvor man må ryge almindelige cigaretter. Der har ellers været lidt politisk debat omkring et totalforbud i det offentlige rum mod cigaretter, men realistisk set er det dog nok fortsat et stykke ude i fremtiden. Et eksempel på et sådant land, er Canada, hvor man mange steder ikke må ryge i parker, på strande (ja, de findes faktisk i Canada) og andre offentlige steder.

 

Skoler og dagsinstitutioner: 

Det er forbudt at anvende e-cigaretter steder hvor børn og unge under 18 år opholder sig. Det vil altså sige  børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder o.l. Forbuddet gælder også dagplejer, men kun i det tidsrum hvor der er børn til stede. Undtagelsen omfatter dog ikke de lokaler hvor børnene primært opholder sig, her må der altså heller ikke dampes uden for det tidsrum hvor børnene er der. 

På anbringelsessteder for unge under 18 år som fungerer som bolig, kan institutionen give tilladelse til at der anvendes e-cigaretter udendørs. Hvis der er tale om sikrede eller delvis lukkede døgninstitutioner kan ledelsen vælge at give tilladelse til at e-cigaretter må anvendes i særlige lokaler, på værelserne eller udendørs. 

 

Sygehuse/hospitaler: 

På sygehuse er e-cigaretter omfattet af samme regler som almindelige cigaretter. Som udgangspunkt er der rygeforbud på hospitaler, hvorfor det ikke er tilladt at anvende sin e-cigaret på hospitalets område. Mange hospitaler har dog udendørs rygebokse eller ryger områder, hvor det er tilladt at ryge e-cigaretter såvel som almindelige cigaretter, 

 

Caféer, barer, diskoteker og restauranter: 

Det ville være dejligt let, hvis der var ens regler på området, men det er der ikke.

Derfor er det her igen op til den enkelte virksomhed at udforme regler på området.

Mange steder er det ikke tilladt at dampe indenfor da det kan genere andre gæster, men til gengæld er der mange der tillader dampning udenfor og på terrasser så længe det ikke er til gene for andre. Det er påbudt at arbejdspladser og steder med offentlig adgang skal have en nedskrevet politik for brug af e-cigaretter. Derfor bør du undersøge eller spørge ind til den enkelte virksomheds politik på området, således du er godt orienteret.

Hvis du således selv er virksomhedsejer, kan du selv udforme din politik. Her kan der sagtens være en fordel i at tillade dampning, da man kunne forestille sig, at dette vil føre til en større kundegruppe – specielt, hvis du også skilter med dette.

 

Arbejdspladser: 

Ligesom det er tilfældet med restauranter, cafeer o.l. er det helt op til det enkelte sted at fastsætte en politik.

Enhver virksomhed har frit råderum over damp politikken på virksomhedens grund. Af logiske grunde kan vi ikke bringe dig en liste over ALLE virksomheder i Danmark og deres damp politik.

Der er dog mange virksomheder, der ingen problemer har med dampning, hvor man gerne må dampe indendørs. Ligeledes findes der dog også virksomheder, hvor reglerne er på lige fod med almindelige rygere, hvor man må bevæge sig udenfor for at dampe. 

Dertil kommer, at der på enkelte arbejdspladser er et totalforbud mod rygning og dampning i arbejdstiden.

Derfor er det en god idé at forventningsafstemme med den enkelte virksomhed for at undgå misforståelser.

 

Lufthavne:

Det er op til hver enkelt lufthavn at fastsætte en politik for brug af e-cigaretter. Langt de fleste lufthavne i Danmark har dog samme regler for e-cigaretter som almindelige cigaretter. Da lufthavnene er røgfrie betyder dette, at det ikke er tilladt at anvende sin e-cigaret indenfor. Her kan du se en oversigt over hvilke muligheder du har som damper i en række lufthavne: 

 

Københavns/Kastrup lufthavn: 

Før sikkerhedskontrollen er det muligt at ryge udendørs ved afmærkede gule rygezoner mellem dørene ind til terminal 2 og 3. Efter sikkerhedskontrollen er der en udendørs rygeterrasse, som er placeret i tilknytning til Gates A samt i starten af Gates C oppe på balkonen efter paskontrollen. 

 

Billund Lufthavn: 

Der er generelt forbud i passagerterminalen. Hvis man befinder sig i check-in hallen henvises der til rygning udenfor bygningen, men der er i afgangshallen opstillet en rygekabine bag WHSmith ned mod gatene. Hvis man flyver til lufthavnen er der ingen muligheder for at dampe før man har hentet sin bagage og er udenfor bygningen. 

 

Aarhus Lufthavn: 

I Aarhus Lufthavn er det tilladt at anvende sin e-cigaret uden for terminalbygningen, men der er opsat “rygning forbudt” skilte som bør respekteres. Inde i lufthavnen er det udelukkende tilladt at dampe i “Mytologiens Have”, som er et afgrænset udendørs areal direkte tilknyttet afgangshallen. 

 

Aalborg Lufthavn:

Det er ikke tilladt at ryge indenfor i lufthavnens terminal eller på vej ud til flyene. Man skal derfor huske, at anvende sin e-cigaret inden man checker ind og går igennem security. Det er kun tilladt at ryge uden for Aalborg Lufthavns terminal. Det er muligt at gå ud igennem ankomsthal 2 for at ryge udenfor. Men husk boardingkort og pas da man skal igennem security igen for at komme ind. 

 

Dialog, dialog, dialog

Det er en ærlig sag, hvis en virksomhedsejer ikke ønsker, man damper på området. Omvendt er det også rigtigt rart, hvis man kan dampe, som man vil, efter eksempelvis et endt måltid.

Sørg derfor altid for at have en god dialog med andre, så du sikrer dig, at I er i øjenhøjde omkring damppolitikken på området.